Path to Success.

STEER BY WIRE
Suuntaukset ja muutostekijät

Parker seuraa jatkuvasti liikkuvien koneiden markkinoiden ajankohtaisia trendejä ja muutostekijöitä. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena ovat itseohjautuvat koneet, mutta lähitulevaisuudessa selkeä suuntaus on sähköinen ohjaus, joka poistaa hydrauliikan ohjaamosta. Se helpottaa asennusta ja samalla laskee kuljettajan kokemaa melutasoa ja tekee ohjaamosta turvallisemman työympäristön.
Nämä suuntaukset edistävät sellaisten ohjausjärjestelmien kehitystä, jotka perustuvat esimerkiksi ohjaussauvasta tai ohjauspyörän anturista tuleviin sähkösignaaleihin.

Koneohjaus on tärkeä turvaominaisuus, jonka osalta EU:n konedirektiivi ja ISO 13849 -standardi antavat suuntaa kehitystyölle. On kuitenkin olemassa useita konekohtaisia standardeja, esimerkiksi ISO 5010, joihin useimmat Parkerin sovellukset liittyvät.
ISO 5010 määrittelee seuraavat vaatimukset sähköiselle ohjaukselle:
Vaiheittainen kehitystyö

Ennen uuden ohjausjärjestelmän kehittämistä suoritetaan useita asiakashaastatteluja, markkina-selvityksiä ja patenttitutkimuksia sekä arvioidaan samalla erilaisia mahdollisia järjestelmätyyppejä. ISO 13849 -standardin mukaisten riskianalyysien perusteella määritellään, mitä tasoa turvallisuusominaisuuksista edellytetään. Halutun turvallisuustason määrittäminen on kuitenkin koneen valmistajan vastuulla.

Parkerin tehtävänä on tämän jälkeen luoda koneeseen mukautettu järjestelmä, joka täyttää edellytetyt turvallisuusominaisuudet osittain ISO 5010 -standardin mukaan, mutta myös ISO 13849 -standardissa kuvatutn "Performance Level PLd":n mukaan.

Uuden järjestelmän, sen turvallisuusuuslaskelmien ja vikapuuanalyysien tulkinta, ymmärtäminen ja tarkastustyö on parhaillaan käynnissä yhteistyössä RISE:n (Research Institutes of Sweden, aiemmin SP) kanssa.

Järjestelmän kuvaus

Parkerin järjestelmä koostuu kahdesta ohjaussauvasta, SIL2 -luokitellusta ohjausyksiköistä ja hydraulisesta suuntaventtiilistä, jossa on kahdennettu esiohjauspiiri.
Turvaluokitellut moduulit IQAN-MC3 ja IQAN-MC4x -sarjan ohjausyksiköt ovat jo saatavilla. Ohjaussauva ja venttiili ovat saatavana tiedusteltaessa prototyyppinä.

Virtalähde ja ohjaussylinteri eivät sisälly Parkerin järjestelmään ja turvallisuuslaskelmiin.