Re-Engineering mittels 2K-Technologie. Gewichtsreduzierung. Lieferung von Baugruppen. Perfekte Integration in Optik und Haptik
>> mehr Info
Följ oss
Parkers O-ringsväljare är ett verktyg för val av material och storlek för en O-ring på ett och samma ställe. Båda parametrarna är sammankopplade, vilket säkerställer bästa tänkbara kombination av beräknad storlek och valet av material. O-ringsväljaren omfattar både brittiska och metriska måttenheter.
Väljare för driftförhållanden och material (Service Conditions & Material Selector)
Den avancerade materialväljaren används av erfarna användare för att specificera driftförhållandena ännu mer detaljerat:
Det går till exempel att välja och kombinera vätskor som är relevanta för din applikation genom att använda sökfältet i Filter by Fluid Compatibility. I sökfunktionen kan man välja det medium som ska tätas i en databas med mer än 2 500 olika medier.
Du kan dessutom söka efter tillämpliga godkännanden och standarder.

Storleksväljare (Size Selector)

I konfiguratorn för hårdvara kan du välja mellan olika typer av tätningar som radiell kolv- eller stångtätning, axiell tätning med internt eller externt tryck.
Efter val av material som passar din applikation, fortsätter du till Storleksväljaren som hjälper dig räkna ut rätt dimensioner och toleranser till din O-ring med hänsyn till termisk expansion och  O-ringens volymförändring. Panelen med parametrar under Resultat visar om den valda O-ringens storlek passar din applikation.
Krister Nyman, Sales Development Engineer
telefon: 0708 459 883
e-post: krister.nyman@parker.com
Follow us
Parkers blogg
Följ oss på Parkers blogg där du kan läsa inlägg om innovationer, evenemang och andra relevanta ämnen inom rörelse och styrsystemteknik.
Watch "How to Use"
Kontakta oss
Se filmen om hur du använder O-ringsväljaren
Genom att ange aktuellt temperaturområde, önskad polymertyp och/eller materialets hårdhet kommer O-ringsväljaren fram till ett lämpligt materialval.

Har du synpunkter på verktyget?

Anteckningar (Notes)
Med funktionen Notes kan du skriva in egna kommentarer och anmärkningar i beräkningen. Efter valet av O-ring kan resultatet skrivas ut och sparas som ett PDF-dokument.