Path to Success.


STEER BY WIRE
Trender och drivkrafter
Parker följer ständigt de aktuella trenderna och drivkrafterna på marknaden för mobila maskiner.
På lite längre sikt är det självkörande maskiner som är målet, men för den närmaste framtiden
är det "steer by wire" som är den tydliga trenden - att få bort hydrauliken från hytten. Det ger en enklare installation, samtidigt som det sänker ljudnivån för föraren och gör hytten till en säkrare arbetsplats.
Dessa trender driver på utvecklingen av styrsystem baserade på elektroniska signaler från till exempel en joystick eller en vinkelgivare på en ratt.

Maskinstyrning är en avgörande säkerhetsfunktion, där EUs Maskindirektiv och ISO-standarden 13849 är vägledande i utvecklingsarbetet. Men det finns fler, maskinunika standarder, som till exempel ISO 5010 som de flesta av Parkers målapplikationer ansluter till.
ISO 5010 anger följande krav på elektrisk styrning:
Utvecklingsarbetet steg för steg
Innan ett nytt styrsystem utvecklas genomförs en rad kundintervjuer, marknadsundersökningar och patentstudier, samtidigt som olika möjliga systemtyper utvärderas. Riskanalyser som beskrivs i ISO 13849 leder sedan fram till vilken prestandanivå som krävs för säkerhetsfunktionerna. Det är dock maskinbyggarens ansvar att specificera önskad prestandanivå.

Parkers roll blir sedan att skapa ett maskinanpassat system som uppfyller prestandakraven - dels enligt ISO 5010, men också enligt det som kallas "Performance Level PLd" enligt ISO 13849.

Arbetet med att tolka, förstå och verifiera ett nytt system med säkerhetskalkyler samt felträdsanalyser pågår just nu, i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden, f d SP).


Systembeskrivning
Parkers system består av en joystick, SIL2-klassade styrenheter samt en hydraulisk riktningsventil med dubbla pilottrycksventiler.
Styrenheter typ MC3 alternativt ur 4X-serien finns för leverans redan idag, medan joystick och ventil kan fås som prototyper på förfrågan.

Kraftförsörjning och styrcylinder ingår inte i Parkers system och säkerhetskalkyler.